Saņemt jaunumus

Garšas Parks-Paņem pauzi!

08.02.2019 00:00 - 04.03.2019 21:00

Loterijas “Rīga Plaza Garšas Parks” noteikumi

 1. LOTERIJAS PASŪTĪTĀJS:

SIA “LSREF3 Riga Plaza”, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 40103990335, adrese: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV-1004, turpmāk Pasūtītājs.

 1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

SIA „MĒMAIS”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003460999, adrese: Brīvības iela 86, Rīga, LV-1001 – turpmāk Loterijas rīkotāji.

 1. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
  • Loterija norisinās modes un izklaides centra „Rīga Plaza”, Mūkusalas ielā 71, Rīgā, 1.stāvā Garšas Parka veikalos un kafejnīcās, kas norādīti Pielikumā Nr.1 (turpmāk tekstā „Rīga Plaza”).

LOTERIJAS NORISES LAIKS:

Loterija norisinās no 2019.gada 10.februāra līdz 2019.gada 4.martam.

 1. BALVU FONDS:

1 gab. veikala “Es mīlu kafiju” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Lāči” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Brown Sugar” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Džiugas House” dāvanu grozs – skatīt Pielikumu nr. 2, EUR 50,38 (piecdesmit eiro un 38 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Jānis Sauka” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. kafejnīcas “Bulka” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Chado” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Baker Nutrition” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Biotēka” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Laima” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. kafejnīcas “Blender” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “iDille” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 gab. veikala “Circle K” dāvanu karte, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

4 gab. veikala “MAXIMA XXX” dāvanu kartes,  katra EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

Laimestu fonda kopējā vērtība: EUR 850,38 (astoņi simti piecdesmit eiro un 38 centi), ieskaitot PVN.

 1. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
  • Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2019.gada 10.februāra līdz 2019.gada 2.marta plkst.12:59 vienā pirkuma reizē (vienā čekā) jāiegādājas preces vai pakalpojumi kādā no „Rīga Plaza” Garšas Parka tirdzniecības vietām (skat. Pielikumu nr.1), sākot no 0,01 EUR (nulle eiro, 01 eiro cents) vērtībā.
  • Uz čeka otras puses salasāmi jāuzraksta vārds, uzvārds un telefona numurs. Čeks jāiemet Garšas Parka veikalu un kafejnīcu teritorijā izvietotajā loterijas dalībnieku reģistrēšanās urnā, tādejādi reģistrējoties loterijai.
  • Pirkuma summā netiek skaitītas preces no šādām preču kategorijām: dāvanu kartes, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, medikamenti, azartspēles, rēķinu apmaksa un finanšu darījumi.
  • Piedalīties loterijai drīkst ar pirkuma čeku par veikto un loterijas noteikumiem atbilstošo pirkumu, par kuru loterijas dalībnieks norēķinājies, izmantojot tirdzniecības centra „Rīga Plaza” veikalu dāvanu karti/-es.
  • Visi loterijas noteikumiem atbilstošie pirkumi piedalīsies izlozē.
  • Viens Loterijas dalībnieks var reģistrēties vairākas reizes, izdarot jaunu loterijas pirkumu un iemetot jaunu čeku loterijas urnā.

 

 1. PERSONU DATU APSTRĀDE
  • Personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā tiek apstrādāti, tostarp, arī glabāti, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
  • Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem, un tam, ka Pasūtītājs un Organizētājs apstrādā, uzglabā un izmanto viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai interneta vietnē: rigaplaza.lv, Rīga Plaza sociālajā tīklā Facebook, kā arī balvu izsniegšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
  • Veicot savu personas datu reģistrāciju, dalībnieki piekrīt, ka personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas norises laiku, kā arī pēc tā tiek saglabāti Organizētāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2019.gada 10.februāra līdz 2019.gada 1.martam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

 

 1. LOTERIJAS IZLOZES:
  • Balvu izloze notiks 1 reizi, plkst.13:00, izlozējot 17 laimētājus:

2.martā, izlozējot sekojošus laimētājus no reģistrētajiem čekiem, laika posmā no 10.februāra līdz 2.marta plkst. 12:59:

4 laimētāji iegūs veikala MAXIMA XXX dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Es mīlu kafiju” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Lāči” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Brown Sugar” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Džiugas House” dāvanu grozu, EUR 50,38 (piecdesmit eiro un 38 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Jānis Sauka” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. kafejnīcas “Bulka” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Chado” dāvanu kart1, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Baker Nutrition” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Biotēka” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Laima” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. kafejnīcas “Blender” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “iDille” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

1 laimētājs iegūs 1 gab. veikala “Circle K” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN;

4 laimētāji, katrs iegūs 1 gab. veikala “MAXIMA XXX” dāvanu karti, EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) vērtībā, tai skaitā PVN.

 • Izloze notiks Loterijas Pasūtītāja telpās– modes un izklaides centra „Rīga Plaza”, Mūkusalas ielā 71, Rīgā, 1.stāvā, Garšas Parka teritorijā.
 • Balvu izlozi nodrošina loterijas pasūtītāja pasākuma vadītājs – no visiem reģistrētajiem čekiem, pēc nejaušības principa, ar roku izvelkot/izlozējot laimētājus.
 • Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 3500 (trīs tūkstoši pieci simti) dalībnieku. Kopā tiks izlozēti 17 laimētāji.
 • Balvu ieguvēji tiks publicēti mājas lapā rigaplaza.lv un Rīga Plaza sociālā kontā Facebook vienas darba dienas laikā pēc izlozes veikšanas. Laimētāju saraksts tiks publicēts līdz 4.martam.
 • Loterijas rīkotājs pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot īsziņu, ar Loterijas uzvarētājiem uz Loterijas čekā reģistrēto tālruņa numuru.
 1. BALVU SAŅEMŠANA:
  • Balvu saņemšana notiek pie Loterijas pasūtītāja modes un izklaides centra „Rīga Plaza” Informācijas centrā, Mūkusalas ielā 71, Rīgā, 1.stāvā, no plkst.10:00-20:00.
  • Lai saņemtu balvu, Loterijas uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
  • Uzrādot 8.2.punktā minētos dokumentus, Loterijas laimētājs un Loterijas pasūtītājs paraksta balvas nodošanas – pieņemšanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas organizatora ar pretenziju par balvu.
  • Ja Loterijas laimētājs nevar uzrādīt norādīto personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
  • Balvas varēs saņemt trīs nedēļu laikā pēc izlozes. Laikā neizņemtās balvas laimētājam vēlāk vairs netiks izsniegtas.
  • Ja Loterijas laimētājs līdz 2019.gada 23.martam nav ieradies pēc balvas, Loterijas laimētājs zaudē savu Loterijas laimētāja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas paliek Loterijas pasūtītāju īpašumā.
 2. Loterijas organizators neatbild par: balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 3. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksu citā veidā, kā paredzēts šajos noteikumos, netiek pieļauta. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuru laimētājs neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas.
 4. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas organizatoram – SIA „MĒMAIS” (Brīvības iela 86, Rīga, LV-1001) līdz 2019.gada 8.martam, ar norādi „Rīga Plaza garšas Parka loterija”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2019.gada 8.marta, neizraisa juridiskas sekas.
 5. Loterijas organizators izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas.
 6. Loterijas organizatora un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
 7. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „MĒMAIS” darbinieki un viņu ģimenes locekļi, LSREF3 Riga Plaza, CPB Real Estates darbinieki un viņu ģimenes locekļi, tirdzniecības centra „Rīga Plaza” nomnieki un to apkalpojošais personāls (veikalu, kafejnīcu un restorānu pārdevēji, darbinieki, uzkopšanas dienests, apsardze),.
 8. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā rigaplaza.lv .

 

 

Pierakstīties jaunumiem

Personas datu drošību un uzglabāšanu atbilstoši LR likumdošanai garantē LSREF3 Riga Plaza SIA.